Poslednje obaveštenje

UPIS NA FLV

Objavljeno: 06.06.2024

Prijemni ispit na FLV u Novom Sadu i na FLV u Nišu održaće se:
– 26. 06. 2024. u 10 časova za studijske programe: Pravo, Engleski jezik, Bezbednost i kriminalistika Novi Sad i Bezbednost i kriminalistika Niš
– 26 06. 2024. u 14 časova za studijski program Poslovna psihologija
Prijem dokumentacije i prijava za prijemni počinju 01. 06. 2024. i trajaće do 24. 06. 2024. radnim danima od 10 do 15 časova.
U navedenom periodu Fakultetu se dostavlja:
• izvod iz matične knjige rođenih (original ili overena kopija, može biti stariji od 6 meseci)
• overene kopije svedočanstava i diplome srednje škole (overava javni beležnik)
• 2 fotografije pasoškog formata
• uplatu za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 7.000,oo dinara, na žiro račun Fakulteta broj: 160-930468-41; poziv na broj JMBG kandidata
* Kandidati koji su završili srednju školu van Republike Srbije ili Republike Srpske imaju obavezu nostrifikacije diplome u Agenciji za kvalifikacije u Beogradu.
Sve informacije o upisu i studijama na FLV u Novom Sadu mogu se dobiti telefonom na broj 021/4727-884 ili na office@flv.edu.rs.
Sve informacije o upisu i studijama na FLV u Nišu mogu se dobiti telefonom na broj 018/294-220 ili na stsluzba_nis@flv.edu.rs.

prethodna obaveštenja
Zbog predstojećih državnih i verskih praznika , Fakultet neće raditi od srede 01. maja do ponedeljka 06. maja. Prvi radni dan će biti utorak, 07. maj. Uprava Fakulteta
Prijava ispita za majski apsolventski rok je od 07. do 10.maja, do 16 časova. Cena prijave je ista kao i u redovnim rokovima. Prijava neće biti moguća putem Moj FLV platforme, te je potrebno ispite prijaviti na fakultetu ili poslati mejl studentskoj službi na stsluzba@flv.edu.rs
Obaveštavaju se studenti koji učestvuju u programu „Work and Travel“, a žele da polažu ispite u vanrednom terminu, i to neposredno pre odlaska u Sjedinjene Američke Države, u obavezi su da učine sledeće:
1. Studenti predaju molbe u pisanoj formi prodekanu za nastavu i to u periodu od 22.04. do 26.04.2024. Rok za odgovor na molbu je do kraja aprila, a polaganju se pristupa u majskom apsolventskom ispitnom roku od 13.05. do 18.05.2024. Prijava ispita za ovaj rok se obavlja u periodu od 07.05. do 10.05.2024. na šalterima studentske službe ili putem imejla za one koji nisu u prilici da dođu na fakultet!
2. U molbi se mora jasno navesti koje ispite student želi da polaže,
kao i imena predmetnih nastavnika. Moguće je polagati samo ispite iz tekućeg letnjeg semestra u ovom terminu!
3. Student je u obavezi da dostavi i dokaze (kopije različitih dokumenata) o učešću u programu „Work and Travel“ prodekanu za nastavu kako bi se njegova molba uzela u razmatranje. Bez dokaza o učešću u programu neće biti odobreno vanredno polaganje ispita!
Molim studente da pažljivo pročitaju prethodno navedene korake i da ih u potpunosti ispoštuju u cilju dobijanja pozitivnog odgovora na molbe.
Doc. dr Zoran Vavan, prodekan za nastavu
Poštovani studenti, Odobren je dodatni ispitni rok Oktobar 2. Pravo izlaska na ovaj rok imaju svi studenti, ali pod različitim uslovima. Studenti koji su upisali apsolventski staž 2022/23. školske godine ili ranije, plaćaju prijavu po redovnoj ceni (osnovne studije 600 dinara, master studije 15e po ispitu) i imaju mogućnost da prijave neograničen broj ispita. Ostali studenti koji nisu apsolventi mogu prijaviti maksimalno tri ispita po ceni od 2000 dinara po ispitu. Prijava je 25. i 26.09. do 16 časova. Svaka prijava koja bude izvršena nakon 26.09. u 16 časova smatraće se naknadnom prijavom i iznosiće 3000 dinara po ispitu. Elektronska prijava neće biti moguća, već isključivo u studentskoj službi ili putem e-maila. Srećno!
Zbog obeležavanja Praznika rada, Fakultet neće raditi u ponedeljak, 1. i u utorak, 2. maja. Srdačno Uprava Fakulteta